کارتون هی داگی این داستان "نشان تاریخچه"

کارتون هی داگی 47/3هزار بازدید

در این ویدیو می توانید کارتون هی داگی با داستان "نشان تاریخچه" را در چند دقیقه ببینید. سنجاب ها با گذشت زمان به یک تور سوت می زنند و با همه نوع کاراکترها روبرو می شوند ، از میمون های شیطانی پیش از تاریخ تا دزدان دریایی از دریاهای بلند ، از اسحاق نیوتن گرفته تا شکسپیر که هرکس از آنها الهام می گیرد. در طول زمان با duggee و سنجاب ها سفر کرده و نشان تاریخ خود را بدست آورید! این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه با کارتون های نشرین سرگرم کنید.🐾

اولین نفر باشید!!!