کلیپ زندگی با برادران - سیری در مقابل الکسا و پنکیک هنری

1٬564 نمایش 2 سال قبل
زندگی با برادران

زندگی با برادران

509هزار بازدید

در این کلیپ زندگی با برادران امروز در حال درست کردن پنکیک هستیم اما تصمیم نخواهیم گرفت که پنکیک جادوگر بکشیم. سیری و الکسا برای ما انتخاب خواهند کرد. مشابه دیگر چالش های سیری در مقابل الکسا، سیری و الکسا برای درست کردن پنکیک های ضربی با آن مبارزه خواهند کرد. به نظر شما چه کسی پنکیک را درست می کند؟

اولین نفر باشید!!!