کلیپ زندگی با برادران - سیری در مقابل الکسا و پنکیک هنری

1٬416 نمایش

زندگی با برادران

427هزار بازدید

در این کلیپ زندگی با برادران امروز در حال درست کردن پنکیک هستیم اما تصمیم نخواهیم گرفت که پنکیک جادوگر بکشیم. سیری و الکسا برای ما انتخاب خواهند کرد. مشابه دیگر چالش های سیری در مقابل الکسا، سیری و الکسا برای درست کردن پنکیک های ضربی با آن مبارزه خواهند کرد. به نظر شما چه کسی پنکیک را درست می کند؟

یک سال قبل چالش Life with Brothers

اولین نفر باشید!!!