کارتون بن تن با داستان - وقت قصه است

279 نمایش
کارتون بن تن 826هزار بازدید

در این قسمت کارتون بن تن پس از خراب شدن rustbucket ، بن ، گوئن و پدربزرگ مکس خود را در کتابخانه شهر محلی می بینند ، اما به زودی برای جستجوی یک مصنوع باستانی پنهان تلاش می کنند تا مانور دهند.

اولین نفر باشید!!!