کارتون موزیکال روبی رنگین کمان با داستان - کی کی در خواب

کارتون روبی رنگین کمان داستان یک دخترک خردسال و با ذکاوت است که به طرز جادویی به روستای رنگین کمان ، یک سرزمین غریب که در اسباب بازی هایش ساکن است ، منتقل می شود و در آنجا برای کمک به نجات روز به کارهای مختلف تبدیل می شود.

اولین نفر باشید!!!