کارتون بلیپی این داستان - آموزش ورزش به کودکان

کارتون بلیپی 65/1هزار بازدید

در ویدیو کارتون بلیپی با بازیهای تابستانی ورزشی blippi ویژه کودکان بازگشته است! همه چیز را در مورد ورزش برای کودکان با blippi بیاموزید! در این قسمت تلویزیونی قسمت blippi ، کودک شما همه چیز را در مورد فعال بودن ، ورزش و حفظ سلامتی یاد می گیرد!

3 روز قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!