کارتون بلیپی این داستان - وسایل نقلیه ساختمانی 1

کارتون بلیپی 65/1هزار بازدید

در ویدیو کارتون بلیپی به blippi در قسمت 1 این محل ساخت و ساز و وسایل نقلیه بپیوندید! در این قسمت blippi یک سایت ساختمانی را کاوش می کند و ماشین های مختلفی برای بچه ها پیدا می کند! آیا این یک بولدوزر است؟ یک حفار؟ بیل مکانیکی؟ در این ویدیوی آموزشی برای بچه ها بیاموزید و وسایل نقلیه ساختمانی را برای بچه ها با blippi بیاموزید.

یک ماه قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!