آخرین تمرینات بارسلونا پیش از دیدار با والنسیا

تمرینات بارسا قبل از دیدار والنسیا را در این و یدیو تماشا کنید. بعد از ظهر جمعه تیم کومان برای آخرین بار قبل از بازی با والنسیا در سیوتات اسپورتویا کار کرد.

اولین نفر باشید!!!