چالش راتاتا برای سرگرمی - غذای چند رنگ در مقابل یک رنگ

چه رنگ های روشن و اشباع شده را دوست داشته باشید و چه سبک سخت گیرانه، این ویدیو چالش راتاتا قطعا با ذائقه شما مطابقت دارد، زیرا این یک غذای رنگین کمانی است در مقابل چالش غذای سفید و سیاه! شیرینی های چند رنگ و تنقلات تک رنگ - چه کسی طرفداران بیشتری دارد و چه کسی به پیروزی خواهد رسید؟ فقط بینندگان ما تصمیم می گیرند!

4 ماه قبل چالش اسمر فود

اولین نفر باشید!!!