کارتون فرشته کوچولو با داستان - میوه ها و سبزیجات

کارتون فرشته کوچولو 48/6هزار بازدید

در این قسمت از کارتون فرشته کوچولو جان و خانواده اش برای یافتن غذای سالم در یک ماجراجویی سالم به سوپرمکت می روند! میوه ها و سبزیجات همیشه در لیست مواد غذایی اولین هستند! تماشا کنید که کودک جان و خانواده اش در این آهنگ از فرشته کوچک از زمان خود در سوپرمارکت لذت می برند!

اولین نفر باشید!!!