کارتون برنارد با داستان - بازی شطرنج

کارتون برنارد 179/3هزار بازدید

در این قسمت از کارتون برنارد می بینید برنارد و لوید یک بازی شطرنج بازی می کنند اما در مورد نحوه قرار گرفتن مهره ها در صفحه دقیقاً مطمئن نیستند.

یک سال قبل bernard کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!