کلیپ مستند اینده اسرائیل در چند دقیقه

317 نمایش 4 سال قبل
مستندهای سیاسی و اقتصادی

در این ویدیو می توانید مستند اینده اسرائیل را در چند دقیقه ببینید. اسرائیل نیز مانند هر کشور دیگری می خواهد به سعادت برسد ، مردم ان می خواهند زندگی عادی را پشت سر بگذارند و هماهنگی داخلی در کشور داشته باشند. انها ارزو می کنند که به عنوان یک کشور شناخته شوند ، اما با توجه به نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت ، اینده اسرائیل ممکن است اینده ای را در پیش بگیرد که بسیار غیرقابل پیش بینی است.

اولین نفر باشید!!!