کارتون گربه سخنگو با داستان - نستی حشره کوچک

کارتون گربه سخنگو 98/4هزار بازدید

در این قسمت از کارتون گربه سخنگو وقت تمیز کردن است! اما برخلاف دوستانش ، talking ginger نمی خواهد کمکی کند. او برنامه بهتری داشته و شامل ... حشرات است! مشکل این است که حشرات برنامه خودشان را دارند! آیا دوستان می توانند جلوی حمله را بگیرند که خیلی دیر است؟!

اولین نفر باشید!!!