کارتون باب اسفنجی این داستان - 24 ساعت در سطل چام

144 نمایش

کارتون های کودکانه

15٫7میلیون بازدید

در ویدیو کارتون باب اسفنجی 24 ساعت در سطل چام واقعاً تعداد زیادی از طرح‌ها و تلاش‌های پلانکتون برای سرقت فرمول مخفی کرابی پتی است... چه شوکه کننده! از کارآموزی مروارید برای پلانکتون، تا جلسات بازاریابی با پاتریک، در اینجا مجموعه ای 20 دقیقه ای از ظاهر 24 ساعته در سطل چام آمده است!

10 روز قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!