چالش راتاتا برای سرگرمی - 100 لایه غذای گران در مقابل ارزان

7٬266 نمایش یک سال قبل
چالش راتاتا

چالش راتاتا

726هزار بازدید

قبل از شرکت در چالش راتاتا ما 100 بار فکر کنید! از این گذشته ، امروز تا آخرین لحظه نمی دانید چه چیزی و در چه مقداری در آن بشقاب خواهد بود! غذاهای فقیر، غنی و گیگا غنی بارها و بارها ظاهر می شوند تا زمانی که 100 لایه را یکباره بخورید! آیا برای چنین آزمایشی با مواد غذایی گران قیمت و ارزان آماده هستید؟

اولین نفر باشید!!!