کارتون اسکار این داستان - ولع خوردن تخم مرغ

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

در این قسمت از کارتون اسکار اسکار واقعاً هوس یک تخم مرغ خوب آب پز می کند ، اما جوجه ها به او اجازه نمی دهند که نوزادان گرانبها را از آنها دور کند!

10 ماه قبل انیمیشن oscar کودکان

اولین نفر باشید!!!