انونس تریلر بازی marvel's midnight suns در نینتندو سوئیچ

251 نمایش

هنگامی که بازی marvel's midnight suns مارس 2022 بر روی نینتندو سوییچ می آید، برخیزید و به نظم تاریک تر قهرمانان بپیوندید تا قبل از تکمیل دارکولد ، لیلیت را شکست دهند!