انونس تریلر بازی marvel's midnight suns در نینتندو سوئیچ

بازی های Nintendo 157/4هزار بازدید

هنگامی که بازی marvel's midnight suns مارس 2022 بر روی نینتندو سوییچ می آید، برخیزید و به نظم تاریک تر قهرمانان بپیوندید تا قبل از تکمیل دارکولد ، لیلیت را شکست دهند!