کارتون موزیکال پینک فونگ با داستان - آهنگ دزد تخم مرغ

در این ویدیو می توانید کارتون پینک فونگ این داستان - آهنگ دزد تخم مرغ را در چند دقیقه ببینید کودکان خود را با این ترانه کودکانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!