کارتون gigglebug این داستان "ربات ها"

کارتون Gigglebug 14/7هزار بازدید

در این ویدیو میتوانید کارتون gigglebug با داستان "ربات ها" را در چند دقیقه ببینید. ایا یک شخصیت کارتونی به طور خودجوش و غیرقابل مقاومت می تواند شما را مجذوب وسایل کند؟ gigglebug می تواند! او ممکن است کوچک باشد اما قلب بزرگی دارد و یک خنده بزرگتر نیز دارد. gigglebug یک کارتون مهربان است که در مورد دوستی ، ترس ، غلبه بر چالش ها و شناخت احساسات ما وجود دارد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان خود را در خانه با کارتون های نشرین سرگرم کنید.

2 سال قبل انیمیشن کودکان

اولین نفر باشید!!!