کلیپ زندگی با برادارن - خرید بزرگترین پاپت جهان

3٬116 نمایش 2 سال قبل
زندگی با برادران

زندگی با برادران

531هزار بازدید

در کلیپ زندگی با برادارن مری و ایزی بزرگترین پاپ جهان را می خرند. مری و ایزی مجبور شدند کارت اعتباری پدرشان را بدزدند تا پاپ آن را بخرد !

اولین نفر باشید!!!