کارتون پینگ فونگ این داستان - من از دندانپزشک می ترسم!

آیا از دندانپزشک می ترسید؟ تو تنها نیستی با این حال، دندانپزشکان وجود دارند تا دندان های شما را سالم کنند! چرا به آن شلیک نمی کنید؟ شما در حال تماشای کارتون پینگ فونگ هستید، مجموعه ای سرگرم کننده و آموزشی درباره مشاغل ارائه شده توسط pinkfong!

اولین نفر باشید!!!