کارتون بتمن بی باک این داستان - نجات گاتهام در مقابل زندگی عاشقانه

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت کارتون بتمن بی باک تعهد تری به بتمن بودن زمانی آزمایش می شود که یک ماموریت مهم زندگی عاشقانه او را تحت تاثیر قرار دهد.

اولین نفر باشید!!!