ماجراهای دیانا با داستان " شاهزاده خانم پری دریایی"

دیانا و روما 8/7میلیون بازدید

دایانا و روما از بوتیک پری دریایی در دبی دیدن کردند. the fairies sea دایانا را به شاهزاده خانم پری دریایی کوچک تبدیل کرد. لباس های دیانا با لباس کوچک پری دریایی ، آرایش و مدل مو مانند آریل دیزنی شاهزاده خانم را انجام می دهد.