کارتون پینک فونگ با داستان - تخم های پرندگان

در این ویدیو می توانید کارتون پینک فونگ با داستان - تخم های پرندگان را در چند دقیقه ببینید. حدس بزنید این تخم ها مال کدام حیوانات است؟

اولین نفر باشید!!!