چالش غذاخوری ساس اسمر - غذاهای دریایی و نودل های شیشه ای

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

asmr یک تجربه سرخوشی است که توسط احساس سوزن سوزن شدن مشخص می شود و باعث ایجاد احساسات مثبت ، آرامش و تمرکز می شود. گوش دادن به صدای نجوا و خوردن صداها برخی از نمونه هایی است که باعث ایجاد اسمر می شود. هرکسی راه اندازهای مختلف asmr دارد. امیدوارم موردی پیدا کنید که بتواند به شما در آرامش کمک کند.