تصاویر شگفت انگیز از مار راک پیتون افریقایی

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

تصاویر شگفت انگیز از مار راک پیتون افریقایی را در چند دقیقه ببینید. انها باید صبر کنند تا از پوسته کامل جدا شوند و بعد خانه را برای اولین شکار خود ترک کنند.

اولین نفر باشید!!!