کارتون باب اسفنجی با داستان - بازدید از رویاهای دوستان

کارتون های کودکانه 12مبلیون بازدید

باب اسفنجی همیشه بهترین زمان را برای دیدار با دوستانش می داند - مثل وقتی که آنها خواب هستند و خواب می بینند! ببینید که او از قسمت جدید "هاپرهای رویایی" به رویاهای آقای کراب و پاتریک حمله می کند!

اولین نفر باشید!!!