گل های برتر تیم لیورپول در ماه اکتبر 2020

باشگاه لیورپول 42هزار بازدید

تماشا کنید تا ببینید به عنوان پنج گل برتر لیورپول در یک ماه گذشته از جمله سه ضربه پادشاه مصر ، مو صلاح ، رای داده اید. آیا می خواهید بدانید که چگونه می توانید در آینده رأی دهید؟

یک ماه قبل لیورپول ورزش فوتبال

اولین نفر باشید!!!