ویدیویی از غذا خوردن بچه فیل های یتیم

مستند حیات وحش 156/3هزار بازدید

چگونه شیر مناسب بچه فیل یتیم را تهیه می کنیم؟ دریابید که چگونه این متخصصان فیل ها را از نابودی نجات می دهند.