کارتون دختران ابر قهرمان با داستان - معرفی های نمادین

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در کارتون دختران ابر قهرمان وقتی تلاش می کنند metropolis را از شر شرورانی مانند lex luther ، harley quinn و the penguin نجات دهند ، فقط کارشان را برای آنها قطع می کنند!

یک سال قبل بتمن کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!