کارتون gigglebug این داستان - ربات ها 🤖

کارتون Gigglebug 14/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون gigglebug پاپی می خواهد با همه بازی robot cards را انجام دهد ، اما او خیلی کم است و قوانین خیلی سخت است! اگر نمی توانید robot cards بازی کنید چرا robot نمی سازید؟ poppy و gigglebug دیگران را شوخی می کنند و همه لباسهای ربات را با هم می سازند!

اولین نفر باشید!!!