کلیپ زندگی با برادارن - چالش هالووین و چرخ سرنوشت

امروز در این کلیپ زندگی با برادارن هالووین چرخ سرنوشت مواد اولیه اسلایم مری و ایزی را انتخاب می کند. آیا چرخ برای آنها خوب خواهد بود یا اسلایم های بدی درست می کنند؟

اولین نفر باشید!!!