تست دوربین گوشی گوگل پیکسل در شب و کیفیت ان

فناوری اینده 65/6هزار بازدید

در این ویدیو میتوانید عکاسی در شب با دوربین گوگل پیکسل را ببینید و کیفیت عکس ها را با نور کم بررسی کنید ،اگر می خواهید کیفیت دوربین گوگل پیکسل را بررسی کنید این ویدیو را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!