ترانه کودکانه این داستان - سیب و موز برای آموزش

در این ویدیو می توانید ترانه کودکانه - سیب و موز را در چند دقیقه ببینید.این ویدیو را از دست ندهید و کودکان را در خانه سرگرم کنید.

اولین نفر باشید!!!