کارتون خمیر بازی این داستان - دستشویی غنی در مقابل فقیر

27هزار نمایش
کارتون خمیر بازی 5٫6میلیون بازدید

در این قسمت کارتون خمیر بازی تینی می خواهد ثروتمندتر شود، اما همه اینها یک رویا است. تینی هنوز فقیر است.

اولین نفر باشید!!!