کارتون خمیر بازی این داستان - دستشویی غنی در مقابل فقیر

96هزار نمایش یک سال قبل
کارتون خمیر بازی

کارتون خمیر بازی

8٫5میلیون بازدید

در این قسمت کارتون خمیر بازی تینی می خواهد ثروتمندتر شود، اما همه اینها یک رویا است. تینی هنوز فقیر است.

اولین نفر باشید!!!