ترفند های ساخت تراکتور با کارتن قرمز رنگ

ترفند های SLICK SLIME SAM 1/6میلیون بازدید

سامی بسیار خسته بود ، زیرا او تمام روز را مشغول کشاورزی بود! البته سو تصمیم گرفت که به او کمک کند و یک کمک کننده مکانیکی برای او درست کند! یک تراکتور با موتور!

اولین نفر باشید!!!