کلیپ زندگی با برادارن - چالش مواد تشکیل دهنده اسلایم

در این کلیپ زندگی با برادارن گیب عاشق ساختن اسلایم است! امروز به gabe اجازه دادم تمام مواد تشکیل دهنده لجن من را انتخاب کرده و با من اسلایم درست کند! ما از چسب المر و چسب رنگی المر استفاده کردیم. ما مقدار زیادی زرق و برق و کرم اصلاح را به اسلایم خود اضافه کردیم تا کرکی و زیبا شود.

اولین نفر باشید!!!