کارتون اسکار این داستان - رادیو هد

کارتون اسکار 100/9هزار بازدید

اسکار یک رادیو را قورت داد و اینکه چگونه موسیقی از ذهن او خارج می شود! این قسمت از کارتون اسکار را از دست ندهید.

اولین نفر باشید!!!