روش درست پیدا کردن رسانه اجتماعی مناسب برای معرفی سایت

سایت های رسانه های اجتماعی جدید به طور مداوم پاپ اپ دارند. در اینجا یک مرور کلی از انچه در خارج وجود دارد و چگونگی کشف کردن ان ها برای شما مهم است. ما بر می گردیم:

  • different types of networks
  • understanding their contexts
  • the best ways to get involved
3 سال قبل فناوری اموزشی

اولین نفر باشید!!!