کارتون فوتبال رباتی با داستان - سرقت از قویترین قدرتها

کارتون فوتبال رباتی 13/1هزار بازدید

در این قسمت از کارتون فوتبال رباتی با آشکار شدن نماینده ka ، تیم پابرهنه از دیدن بازیکنان ggo در سراسر جهان که حتی در هنگام مبارزه در زمین قفل شده اند ، شوکه می شود. ka قادر به استفاده از حرکات امضایی برای هر بازیکن bio team است و نسخه های به روز شده ای از حرکات اصلی را دارند.

یک سال قبل کودکان انیمیشن

اولین نفر باشید!!!