استیسی و بابایی این داستان "رفتار کودکان"

استیسی و بابایی 1/7میلیون بازدید

در این ویدیو می توانید استیسی و بابایی با داستان "رفتار کودکان" را در چند دقیقه ببینید. استیسی هنوز کوچک است و نمی داند چگونه رفتار کند. پدر به او قوانین رفتاری را برای کودکان می اموزد. این ویدیو را از دست ندهید و کودکان خود را در خانه سرگرم کنید.

یک سال قبل کودکان stacy toys

اولین نفر باشید!!!