صحنه آهسته slow motion - پخش شدن آتش مایع روی شیشه

526 نمایش

اسلوموشن

40هزار بازدید

همانطور که گاو و دان در 9 سال گذشته از افراد کند بودن یاد گرفته اند ، آتش می تواند از بسیاری جهات حرکت کند و به نظر حماسی می رسد. این ویدیو اسلوموشن را از دست ندهید.

2 سال قبل slow motion ترفند

اولین نفر باشید!!!