سخنرانی انگیزشی وارن بافت، موفق ترین سرمایه گذار دنیا - Warren Buffett

کار افرینان موفق 15/4هزار بازدید

وارن بافت موفق ترین سرمایه گذار دنیا، کارافرین، سرمایه گذار و بازرگان امریکایی است که به عنوان مدیرعامل اجرایی و رئیس هیات مدیره شرکت برکشایر هاتاوی فعالیت می کند. این سخنرانی انگیزشی را از او ببینید و بشنوید و نظرات خود را برای ما بنویسید.

اولین نفر باشید!!!