چالش غذاخوری ساس اسمر - اسمر مرغ سوخاری با سس پنیر

فود اسمر 1/7میلیون بازدید

اسمر فود یک تجربه سرخوشی است که توسط احساس سوزن سوزن شدن مشخص می شود و باعث ایجاد احساسات مثبت ، آرامش و تمرکز می شود. گوش دادن به صدای نجوا و خوردن صداها برخی از نمونه هایی است که باعث ایجاد asmr می شود. هرکسی راه اندازهای مختلف asmr دارد. امیدوارم موردی پیدا کنید که بتواند به شما در آرامش کمک کند.