کارتون تیتان های نوجوان با داستان "مبارزه یک ورزش است"

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

قسمت جدید کارتون تیتان های نوجوان با داستان "مبارزه یک ورزش است" را در این ویدیو ببینید. چه کسی می گوید که مبارزه با جرم و جنایت ورزش به حساب نمی آید؟

اولین نفر باشید!!!