کارتون بلیز این داستان - بلیز یک دلفین را نجات داد!

در این قسمت کارتون بلیز فلیپی دلفین بسیار دور از اقیانوس است، اما بلیز به big rig blaze تبدیل می شود تا فلیپی را به خانه بازگرداند! یاد بگیرید که با blaze و aj بشمارید و در طول راه میوه ها را بشکنید!

اولین نفر باشید!!!