کارتون عدالت جویان جوان با داستان " جادو و علم"

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون عدالت جویان جوان هنگامی که تیم تحقیقاتی درباره ناپدید شدن دکتر سرنوشت را مورد بررسی قرار می دهد ، کودک فلش با فکر علمی مجبور می شود با کفر خود در جادو مقابله کند.

اولین نفر باشید!!!