10 ترفند ساخت وسایل مدرسه با سارا بیوتی کرنر

52هزار نمایش

در این ویدیو میتوانید ترفند های ساخت وسایل مدرسه با سارا بیوتی کرنر در چند دقیقه ببینید. این ویدیو را از دست ندهید و برای رفتن به مدرسه وسایل را خودتان اماده کنید.