کارتون عدالت جویان جوان با داستان - مشکل دوبل

انیمیشن های دی سی 74/7هزار بازدید

در این قسمت از کارتون عدالت جویان جوان وقتی غار در کوه عدالت مورد حمله قرار گیرد ، آیا آرتمیس و رابین - این دو نوجوان بدون قدرت فوق العاده - می توانند تیم را از مهاجمان ناشناخته نجات دهند؟