کارتون تایو این داستان - کلاهم گم شده! 🎅🚨

526 نمایش 3 ماه قبل
کارتون تایو

کارتون تایو

4٫2میلیون بازدید

در ویدیو کارتون تایو ما هستیم ما هستیم ما تیم نجات فوق العاده هستیم ما هستیم ما ستاره های شهر هستیم من کجا هستیم کلاه؟ / کلاه قرمزی، کلاه قرمزی من کلاه من کجاست؟ / کلاه رنگ قرمز من کرکی نرم نرم کلاه من با توپ سفید کرکی کلاه من کجاست؟ / کلاه قرمز رنگ من کلاهش کجاست؟ / کلاه قرمزی، کلاه قرمزی اش کلاهش کجاست؟ / کلاه قرمز رنگش na na na na na این؟ نه این؟ نه نه نه نه نه / این کلاه من نیست کلاهش کجاست؟ / کلاه قرمزی، کلاه قرمزی اش کلاهش کجاست؟

اولین نفر باشید!!!