5 ساعت هوشمند برتر و کاربردی سال 2019

فناوری اینده 65/6هزار بازدید

در این ویدیو میتوانید معرفی بهترین ساعت های هوشمند سال 2019 را در چند دقیقه ببینید. به شرح زیر میباشد :

  • kairos t-band
  • aircon watch
  • viita
  • wtchout
  • mim x

اولین نفر باشید!!!